Tlačite diel z dvoch častí? Aplikujte dané riešenie pre zvýšenie kvality styčných plôch

Určite ste sa pri 3d tlači stretli s tým, že aj napriek dobre odladenej výške prvej vrstvy, dochádza u dielu k tzn. „elephant´s foot“ efektu:

Jedná sa o jav, pri ktorom sú prvé vrstvy širšie voči zvyšku modelu. Niektoré zdroje uvádzajú, že toto je spôsobené nadmernou tiažou dielu na prvú vrstvu tým, ako objekt narastá do priestoru. Avšak naše skúsenosti ukazujú, že sa s týmto javom môžete stretnúť v určitej miere aj pri malých a ľahkých dieloch.

Rozšírenie dielu v prvých vrstvách je možné vo väčšine prípadov ignorovať, pretože nemá zásadný vplyv na vzhľad napr. figúrky respektíve na funkčnosť mechanického dielu. Problém však nastáva v prípade, keď potrebujete model rozdeliť na 2 časti z dôvodu náročnej geometrie (tlač golfovej loptičky, komplikované previsy a pod.). Po vytlačení a následnom spojení oboch častí, vznikne na styčnej ploche nerovnosť, ktorá narúša vizuálnu kvalitu celého dielu. Toto rozšírenie je neprípustné hlavne v prípade funkčných dielov. Na internete sa dajú dohľadať riešenia, ktoré môžu pomôcť tento problém do určitej miery odstrániť (zníženie teploty podložky, zvýšenie intenzity chladenia dielu, atď.). Avšak ani toto nemusí vždy pomôcť. Preto sme sa rozhodli urobiť test, v ktorom sa dozviete, ako je možné tomuto predchádzať.

1.1  Popis testu

Rozhodli sme sa testovať, ako je nutné upraviť model, aby sme jav popisovaný vyššie eliminovali. Testovali sme vplyv skosenia dielu na finálnu geometriu. Zamerali sme sa na skosenia od 0,1mm x 45° až po 0,5mm x 45°.

Na výrobu vzoriek sme použili nasledovné procesné parametre:

  • Materiál: PLA
  • Výška vrstvy: 0,2mm
  • Teplota: 215°C / 60°C
  • Chladenie: 100% od 2 vrstvy.

1.2  Výsledky

Takže aká hodnota skosenia je ideálna?

Z našich piatich dvojíc na obrázku vyššie vyplýva:

  1. Pri skosení 0,1mm až 0,3mm je stále viditeľný nežiadúci „zub“ na styčných plochách.
  1. Skosením 0,4mm sme dosiahli najlepšie výsledky po vizuálnej ako aj rozmerovej stránke.
  1. Pri skosení 0,5mm nastáva opačný problém. Dochádza už ku vzniku drážky.

1.3  Záver

Veríme, že aj tento článok bude pre Vás prínosný a vďaka nášmu testu ušetríte nejaký čas s úpravou plôch po tlači. Otázka je, či je možné tieto výsledky použiť napríklad pre výšku vrstvy 0,3mm? To už necháme na Vás! Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše výsledky.

Autor článku: Adrián Kvaššay