1.1  Úvod

Napadlo Vás niekedy, aký má vplyv hustota vnútornej výplne dielu (označovanej aj ako infill) na výslednú rozmerovú presnosť? My sme si túto otázku položili a v jednoduchom teste sme sa snažili nájsť odpovede. Pre väčšiu komplexnosť sme skúmali rozmery jednak priamo po vytlačení ako aj po tepelnom spracovaní nášho PLA filamentu. Čo myslíte, aké budú výsledky?

1.2  Popis testu

Test pozostával z vytlačenia 2ks vzoriek s rovnakou geometriou. Na výrobu sme

použili náše Olivové PLA. Výška vrstvy bola 0,3mm a teploty predstavovali  215°C / 60°C. Jediný rozdiel bol v hustote vnútornej výplne:

Vzorka č.1 = 10% infill rectilinear

Vzorka č.2 = 40% infill rectilinear

 Geometriu vzoriek sme zvolili úmyselne tak, aby bol rozmer X násobne dlhší voči rozmeru Y.

Vzorky sme vytlačili, premerali a výsledky môžete nájsť v tabuľkách nižšie. Popri 3 základných rozmeroch sme merali aj presnosť diery. Toto nám nestačilo a išli sme ešte o krok ďalej. Využili sme situáciu, že v rúre sa nepiekol žiaden koláč a vzorky sme tepelne spracovali po dobu 15min. na 100 °C. Boli sme zvedaví, aký je vzťah medzi hustotou vnútornej výplne a presnosťou aj po tomto procese. Výsledky sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

1.1  Výsledky

Takže k čomu sme sa dopátrali? Z nášho jednoduchého testu sme vyvodili viacero záverov:

  1. Z tabuliek vyššie je zrejmé, že významné zvýšenie vnútornej výplne nemá zásadný vplyv na výslednú rozmerovú presnosť. To znamená, že ak sa chystáte tlačiť diel, ktorý nebude mechanicky namáhaný, je rozumné použiť len taký objem výplne, aby ste vytvorili dostatočnú podporu pre tlač horných vodorovných stien. Zvýšením resp. znížením objemu materiálu výrazne vyššiu presnosť nezískate.
  1. Rozmery v rovine podložky ( X a Y ) sú menšie ako nominálne vplyvom zmrštenia materiálu. V smere kolmom na podložku ( Z ) je odchýlka podstatne menšia a je kladná (diel nám narástol).
  1. Najhoršie s presnosťou na tom bola diera. Jej rozmer bol menší ako nominálny o viac ako 1%.  Odporúčame na toto myslieť hlavne v prípade, keď vyrábate funkčné diely a diera slúži na uloženie inej súčiastky.
  1. Posledný poznatok je ten, že tepelné spracovanie nám v oboch prípadoch zvýraznilo jednotlivé rozmerové odchýlky, pričom hustejšia výplň na to nemá zásadný vplyv.

1.1  Záver

Verím, že rovnako ako sme sa dozvedeli niečo nové my, bol tento článok obohacujúci aj pre Vás a pri tlačení ďalších dielov z našich filamentov budete o niečo skúsenejší. Prajeme veľa zábavy a tešíme sa na vás pri ďalších testoch!

Autor článku: Adrián Kvaššay