Náš materiál vs teplovzdušná pištol

Už dlhšiu dobu nás zaujíma, ako sa chová naše PLA pri intenzívnom tepelnom zaťažení. Preto sme zrealizovali jednoduchý experiment, pri ktorom sa filament poriadne zapotil v boji s teplovzdušnou pištoľou!

Aby sme získali lepšiu predstavu o odolnosti PLA voči ostatným bežne dostupným materiálom na trhu, zrealizovali sme rovnaký test aj s materiálom PETG a ASA.

1.2  Popis testu

Test pozostával z vytlačenia 1,3 mm hrubej dosky, ktorá mala uprostred vybranie na oceľovú guľôčku. Tá pôsobila na dosku ako závažie o hmotnosti 6 g. Následne sme teplovzdušnou pištoľou pôsobili na plast a merali sme čas, ako dlho dokázal materiál odolať 2000 W výkonu. Pištoľ by mala pri tomto výkone dosahovať teplotu až 550 °C

Na test sme použili nasledujúce materiály:

Na obrázku nižšie môžete vidieť našu „testovaciu aparatúru“. Koniec experimentu predstavoval moment, keď došlo ku prepadnutiu dosky na dno nádoby.

1.3  Výsledky

Takže čo myslíte, ako obstáli jednotlivé materiály v teste?

PLA // Smart Plastiqs

Čas tepelnej odolnosti            ~12,9 [s]

(Pozn.: V teste bolo použité PLA bez tepelného spracovania po tlači)

PETG // Devil Design

Čas tepelnej odolnosti            ~12,9 [s]

ASA // Spectrum

Čas tepelnej odolnosti            ~14,9 [s]

Na nasledujúcom videu je zachytený priebeh deformácie PLA:

VIDEO:                      

1.4  Záver

Očakávali ste takýto výsledok alebo vás v niečom prekvapil? Nás zaujal systém, akým sa dosky deformovali. V prvej fáze pôsobenia tepla došlo ku nadvihnutiu guľôčky a až následne ku prehýbaniu a deformácií pod vplyvom závažia.

V nasledujúcom teste sa zameriame na to, ako bude odolávať pôsobeniu tepla naše PLA po tepelnom spracovaní.

Autor článku: Adrián Kvaššay