Login

Register

Login

Register

Náš materiál vs teplovzdušná pištol

Už dlhšiu dobu nás zaujíma, ako sa chová naše PLA pri intenzívnom tepelnom zaťažení. Preto sme zrealizovali jednoduchý experiment, pri ktorom sa filament poriadne zapotil v boji s teplovzdušnou pištoľou!

Aby sme získali lepšiu predstavu o odolnosti PLA voči ostatným bežne dostupným materiálom na trhu, zrealizovali sme rovnaký test aj s materiálom PETG a ASA.

1.2  Popis testu

Test pozostával z vytlačenia 1,3 mm hrubej dosky, ktorá mala uprostred vybranie na oceľovú guľôčku. Tá pôsobila na dosku ako závažie o hmotnosti 6 g. Následne sme teplovzdušnou pištoľou pôsobili na plast a merali sme čas, ako dlho dokázal materiál odolať 2000 W výkonu. Pištoľ by mala pri tomto výkone dosahovať teplotu až 550 °C

Na test sme použili nasledujúce materiály:

Na obrázku nižšie môžete vidieť našu „testovaciu aparatúru“. Koniec experimentu predstavoval moment, keď došlo ku prepadnutiu dosky na dno nádoby.

1.3  Výsledky

Takže čo myslíte, ako obstáli jednotlivé materiály v teste?

PLA // Smart Plastiqs

Čas tepelnej odolnosti            ~12,9 [s]

(Pozn.: V teste bolo použité PLA bez tepelného spracovania po tlači)

PETG // Devil Design

Čas tepelnej odolnosti            ~12,9 [s]

ASA // Spectrum

Čas tepelnej odolnosti            ~14,9 [s]

Na nasledujúcom videu je zachytený priebeh deformácie PLA:

VIDEO:                      

1.4  Záver

Očakávali ste takýto výsledok alebo vás v niečom prekvapil? Nás zaujal systém, akým sa dosky deformovali. V prvej fáze pôsobenia tepla došlo ku nadvihnutiu guľôčky a až následne ku prehýbaniu a deformácií pod vplyvom závažia.

V nasledujúcom teste sa zameriame na to, ako bude odolávať pôsobeniu tepla naše PLA po tepelnom spracovaní.

Autor článku: Adrián Kvaššay