Digitálna gastronómia je kulinárska vízia, ktorá sa snaží ponúknuť hybridné riešenia. Hybridné znamená, že kombinujú tradičné varenie s novými výpočtovými schopnosťami. Vedec Amit Zoran je súčasťou projektu Digitálna gastronómia, ktorý je zameraný na výskum v Hybridnom laboratóriu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a zameriava sa na nasadenie nástrojov na digitálnu výrobu v tradičných kuchyniach a na vytvorenie hybridných receptov. 

V tomto laboratóriu sa vedci zamerali najmä na návrhy a implementáciu hybridných riešení, ktoré spájajú súčasné a digitálne možnosti návrhov a výroby v tradičných disciplínach. Zároveň skúmajú etnografický aspekt výroby a tvorivosti, a tiež ako môže tradičná remeselná prax prispieť k novému výskumu dizajnu a výroby tak, aby posilnili súčasné tvorivé postupy. 

Globálne potravinové systémy čelia vážnym výzvam vzhľadom na potrebu kŕmiť rastúcu populáciu v nestabilných podmienkach prostredia, čo je dnes jednou z najväčších výziev, ktorým ľudstvo čelí. Preto vedci pracujú na tom, aby potravinové systémy boli efektívne, optimalizované a minimalizovali tvorenie odpadu. Digitálne varenie dáva šéfkuchárom obrovské možnosti na vytváranie rôznych kreatívnych kulinárskych dizajnov. 

Celý projekt sa v súčasnosti zameriava na vývoj nástrojov ( softvér a hardvér) a receptov, ktoré demonštrujú kreatívny prínos počítačov k vareniu, čiže dávajú kuchárom možnosti ovládať chuť diskrétnym, lokálnym a presným spôsobom.

Odborníci v projekte používajú rôzne technológie. Na začiatku pracovali s upravenou verziou 3D tlačiarne Printrbot pomocou extrudéra pasty. V súčasnosti začali využívať a testovať univerzálne robotické rameno a extrudér, ktorý vyvinuli a ktorý má premenlivý priemer trysky. Okrem 3D tlače pracujú aj s laserovým rezacím strojom na laserom indukované ohrievanie, CNC frézovaním a na zákazku  navrhnutou programovateľnou formou, ktorá umožňuje meniť tvar odlievacej formy. Okrem toho začali vedci vyvíjať ovládací softvér a špeciálne grafické používateľské rozhranie, ktoré kuchárom umožňuje digitálne generovať tvar odrezkov s 3D tlačou. 

Projekt digitálnej gastronómie sa borí s viacerými problémami. Jedným z nich sú aj vysoké náklady na digitálne ramená. Zároveň kultúra samotnej gastronómie je v určitých oblastiach veľmi striktná a nie každý kuchár je ochotný skúšať nové metódy. 

zdroj: Ariel Bezaleli Mizrahi