Poznáte projekt Barbara? Je to projekt Európskej únie, ktorý je súčasťou programu Horizont 2020 a jeho cieľom je vývoj nových biologických materiálov s inovatívnymi funkciami. Tieto materiály sú určené na použitie pri extrúzii materiálov, ktoré inak označujeme ako výrobu taveného vlákna určeného na výrobu dielov. Tento projekt sa začal už pred 4 rokmi a len potvrdil záujem z odvetvia aditívnej výroby o ďalšie materiály s novými a lepšími vlastnosťami. 

Jedným z hlavných cieľov projektu Barbara je propagácia modelu cirkulárnej ekonomiky 3D tlače tým, že sa odpad z potravín a vedlajšie hospodárske produkty zrecyklujú a opätovne využijú. Jednoduchšie povedané, potravinový odpad a vedľajšie poľnohospodárske produkty sa používajú na čistenie pigmentov, vonných látok, spevňujúcich látok alebo biocídnych zlúčenín, ktoré sa začleňujú do upravených bioplastov pochádzajúcich z kukuričného priemyslu. 

Tieto skonštruované bioplasty sa potom použijú vo veľmi náročných odvetviach, ako je automobilový priemysel alebo stavebníctvo na výrobu funkčných prototypov. Tieto prototypy sú prispôsobiteľné, čo znamená, že môžete meniť niektoré ich vlastnosti, ako sú napríklad mechanická a tepelná pevnosť, povrchový alebo farebný vzhľad, uvoľňovanie vône atď. 

Štyri roky po jeho zavedení dosiahol európsky projekt BARBARA svoj cieľ ukončením výskumu a výroby nových vysoko výkonných biologických materiálov z potravín, ktoré sa použili na výrobu prototypov pre automobilový priemysel a stavebníctvo.

Tím vedcov vytvoril funkčné prototypy pre automobilový a stavebný priemysel. V automobilovom priemysle boli v spolupráci so spoločnosťou Centro Ricerche Fiat vytlačené demonštračné prototypy kľučiek dverí a palubnej dosky pre automobily so špecifickými farbami, vôňami, povrchovými efektmi a antimikrobiálnymi kapacitami. V stavebnom priemysle vytvorili formy na formovanie prenosom živice a prototypy priehradových spojov tak, aby vyhovovali prísnym tepelným a mechanickým požiadavkám na kusy používané spoločnosťou ACCIONA Infrastructure.

Spočiatku sa cieľ tohto projektu zdal až príliš ambiciózny. No teraz, o 4 roky neskôr, jeho tím dosiahol vývoj nových biotechnologických inžinierskych bioplastov, ktoré sa dajú validovať ako funkčné prototypy s pokročilými vlastnosťami. Tento projekt tiež získal financovanie od podniku Bio Based Industries v rámci výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 a počíta s viacerými partnermi z európskych krajín ako ACCIONA, Tecn Packaging a podobne veľkými hráčmi.