Spoločnosť Adam bola založená na Ukrajine a jedným z jej hlavných poslaní je vývoj 3D kostných implantátov na požiadanie. Prvotnou víziou spoločnosti však bolo vytvoriť infraštruktúru, ktorá by umožňovala brať každú časť ľudského tela ako ľahko nahraditeľnú a vymeniteľnú. Po rôznych skúškach a testovaní sa však tím rozhodol vrátiť späť k pôvodnému rozhodnutiu, a to ku kostným implantátom. 

Pre kostné implantáty vyvinuli patentovanú technológiu 3D tlače a materiálové kompozity, akými sú biopolymér a biokeramické materiály. Spoločnosť prezradila, že ich prvé prototypy testovali na potkanoch a všetky ich návrhy prešli pred klinickými skúškami.

Ich hlavným poslaním a cieľom je uľahčenie procesu chirurgického plánovania. Aditívna výroba sa čoraz viac začleňuje do jednotlivých medicínskych procesov a postupne sa stáva aj bežnou rutinou lekárov. Odborníci tak vyvíjajú riešenia pre pacientov, ktoré sú rýchle, šité na mieru a nákladovo efektívne. Určite si nemusíme pripomínať nedávnu kritickú COVID situáciu, kedy 3D tlač zachránila niekoľko nemocníc. 

Odborníci založili projekt A.D.A.M, ktorý je v podstate cloudovou platformou pre pacientov a lekárov. Pacienti si na ňu môžu ukladať svoje snímky  z MRI a CAT. Certifikovaní lekári k nim následne majú prístup, môžu ich obratom stiahnuť a vytvoriť 3D model kostného implantátu priamo na základe lekárskych údajov od pacienta. 

Po vytvorení modelu môžu lekári použiť ich vlastné 3D tlačiarne na vytvorenie špecifického implantátu pre pacienta. Služba A.D.A.M umožňuje aj priame. Výroba trvá cca 24 hodín, čo je v porovnaní s existujúcimi alternatívami podstatne rýchlejšie. Použité materiály tiež znižujú výrobné náklady v porovnaní s klasickými implantátmi na báze titánu alebo PEEK.

Spoločnosť Adam plánuje dokončiť štúdie na zvieratách v roku 2021 a na zahájenie fázy predaja sa chystá v roku 2022. Kostné implantáty sú však pre nich len začiatkom. V blízkej budúcnosti sa spoločnosť plánuje zamerať na výskum a vývoj krvných ciev, srdcových chlopní a bronchiálnych implantátov.

Ako to celé funguje si môžete pozrieť v ich prehľadom a detailnom videu: