KVALITA AKO ZÁKLAD NAŠICH PRODUKTOV

Teplotná odolnosť

Náš PLA filament ponúka vysokú teplotná odolnosť až garantovaných 90°C (po vyžihaní / “zapečení”). Vďaka nej je možné žihanie až na 130°C a preto za určitých podmienok môže naše PLA dosiahnuť teplotnú odolnosť až 144°C

Odolnosť

Po vyžihaní/”zapečení” preukazujú výrobky z našeho PLA až 272% lepšiu nárazovú odolnosť oproti vyžihanému PLA a 650% lepšiu odolnosť oproti následne nespracovanému PLA.

Pružnosť

Narozdiel od obyčajného PLA sa naše PLA tesne pred zlomením mierne ohne. Kvôli tejto vlastnosti je jednoduchšie predpovedať zlyhanie materiálu.

Rozmerová stabilita

Po vyžihaní preukazuje náš filament minimálne zmeny rozmerov (cca 2-3%). Pre porovnanie má obyčajné PLA zmenu rozmerov okolo 5-8%.