Americký výrobca Norsk Titanium US Inc. začal dodávať nové diely pre Boeing 787 Dreamliner. Jej poslaním je poskytnúť alternatívu k titánovým výkovkom v leteckých aplikáciách. Továreň Leonardo v juhotalianskom Grottaglie dostane najnovšie komponenty od spoločnosti Norsk. Táto dodávka predstavuje výrazný nárast počtu aditívne vyrobených dielov predtým vyrobených z titánovej platne. 

Tieto nové diely sú vyrobené pomocou procesu rýchleho plazmového ukladania. Táto technológia, spočíva v tavení titánového drôtu v oblaku argónového plynu tak, aby sa zlepšila pevnosť a dlhšia životnosť finálneho dielu. Táto metóda navrhovania tiež umožňuje znížiť potrebu surovín, a tým obmedziť ekologickú stopu rôznych vyrábaných komponentov. Taktiež umožňuje vytvárať diely so zložitými tvarmi, pričom zaručuje určitú ľahkosť a pevnosť. Táto technológia je patentovaný proces spoločnosťou Norsk, má však zopár podobností s procesom ukladania hmoty pod koncentrovanú energiu.

Proces Direct Deposition Energy ( DED), ktorý sa často používa na opravy alebo spevnenie existujúcich objektov, využíva na tavenie materiálov sústredený zdroj energie, akým je napríklad laserový lúč. Technológia DED sa často objavuje pod rôznymi názvami, pretože názov procesu závisí od aplikácie a zvolenej metódy. 

V oboch vyššie spomenutých technológiách sa používa proces riadeného ukladania energie a kovy vo forme drôtu alebo prášku. Hlavný rozdiel spočíva v prostriedkoch používaných na tavenie materiálu. 

Proces výroby, ktorý používa spoločnosť Norsk, využíva viac elektrónový lúč ako laser. Táto metóda urýchľuje výrobu dielov, pretože elektrónový lúč dokáže na rozdiel od lasera zahriať prášok na viacerých miestach súčasne. Touto technológiou Norsk transformuje titánový drôt na konštrukčne odolný a geometricky zložitý diel, pri produkcii minimálneho odpadu. Hlavnou výhodou tohto procesu je to, že nevyžaduje takmer žiadne následné spracovanie, vďaka čomu je proces oveľa rýchlejší.

Pozrite sa na proces výroby, ktorý Norsk spracoval do inštruktážneho videa: