Technológia 3D tlače si svoje uplatnenie hľadá aj v zdravotníctve, vyrábajú sa s ňou rôzne pomôcky od klietok na spevnenie chrbtice až po protézu hornej čeľuste pre pacientov s rakovinou. V Poľsku sa rozhodli túto technológiu využiť pre vytvorenie špecializovaného zariadenia, ručnú ortézu vyrobenú na mieru pre jediného konkrétneho pacienta.

Nový projekt je zameraný na vytváranie rehabilitačných ortéz, ktoré pomáhajú pacientom s miernou parézou, teda čiastočnou stratou hybnosti. Takéto nositeľné zariadenie však musí byť ľahké a pohodlné, aby nedošlo k poškodeniu oslabenej končatiny, v tomto prípade ruky 33 ročného pacienta, ktorý sa obrátil na univerzitu Eliza Wrobel z Wroclawi.

Výskumníci z univerzity sa pustili do riešenia problému pacienta tak, že si najprv spravili sadrový odliatok jeho pravej ruky, ktorý bol následne použitý pre vytvorenie detailného 3D modelu. Model slúžil ako podklad pre prácu v CAD softvéri pre návrh mechanického riešenia, ktoré by presne spĺňalo potreby pacienta.

Najväčšia časť zariadenia bola navrhnutá tak, aby dokonale kopírovala zápästie pacienta, zatiaľ čo menšie časti napodobňujúce štruktúru kĺbov boli vytvárané na podporu jeho prstov. Séria pákových mechanizmov prepája rôzne časti zariadenia do jedného fungujúceho celku s veľkou pákou, ktorá umožní pomocou ortézy pacientovi uchopiť predmety.

Konštrukcia ortézy je zložená z viac ako 70 rôznych častí a bola vyrobená na hybridnej 3D tlačiarni Zmorph s použitím ABS plastových vlákien rôznych farieb. Prevažná väčšina dielov ortézy bola vytlačená tlačiarňou, vrátane malých kolíkov, ktoré spájajú pákový systém.

Podľa výskumníkov je ortéza dostatočne silná tak, aby ju pacient mohol používať pri pohybových aktivitách. Tím do budúcnosti dúfa, že by sa takáto na mieru tlačená ortéza mohla masovejšie rozšíriť a mohla by tak napomôcť zlepšiť život aj ďalším pacientom.