Myšlienka vytvoriť tento projekt patrí Maggie Groutovej, ktorá založila spoločnosť Thinking Huts. Najzaujímavejší fakt o Maggie je ten, že túto spoločnosť založila ako 15 ročná a jej cieľom bolo sprístupniť vzdelávanie pre všetkých. V priebehu šiestich rokov ich fungovania nadviazali spoluprácu so spoločnosťami Hyperion Robotics a Studio Mortazavi a začali pracovať na projekte 3D tlačenej školy na Madagaskare. Jej brány plánujú otvoriť už v decembri 2021.

Pandémia COVID-19 nezasiahla len odvetvia ako sú hoteliérstvo či cestovanie, ale aj vzdelávanie. V súčasnosti existuje viac ako 250 miliónov detí, ktoré nemajú prístup k vzdelaniu. Tento počet sa počas pandémie ešte zvýšil. Počas tejto krízy bolo vysídlených viac ako 1,2 miliardy detí z celého sveta. 

Spoločnosť Thinking Huts má v úmysle využiť 3D tlačené školy na lepšie sprístupnenie kvalitného vzdelávania v budúcnosti. Na Madagaskare sa to zdalo obzvlášť dôležité. Madagaskar bojuje s nekvalitnou infraštruktúrou vzdelávania, nestabilnou politickou situáciou či zlou ekonomikou. Tvorcovia 3D školy sa zamerali najmä na zvýšenie potenciálu obnoviteľnej energie, keďže dizajn školy obsahuje solárne panely.

Na stavbu 3D budovy školy je využívaná technológia Hyperion Robotics. Steny budú postavené pomocou konštrukčnej 3D tlačiarne založenej na extrúzii. Medzi časti školy, ktoré nebudú vyrobené pomocou aditívnej výroby patrí napríklad strecha, dvere či okná, ktoré sú vyrobené z materiálov pochádzajúcich z miestnych zdrojov. 

Ďalšou skvelou podporou ekonomiky pri tejto stavbe je to, že spoločnosť vytvorila partnerstvá s miestnymi obyvateľmi, aby mala trvalý vplyv na komunitu. Zároveň zamestnancov učia používať 3D tlačiareň, čo im v budúcnosti umožní stavať ďalšie budovy svojpomocne. Budova školy má štruktúru a tvar úlu, čo v budúcnosti uľahčí jej rozšírenie.

A prečo 3D tlačená budova? Tieto  moderné budovy používajú menej betónu ako priemerná budova, skracujú čas výstavby a zároveň podporujú integritu infraštruktúry. Cementová zmes určená na 3D tlač je schopná vydržať tlak a zároveň bude emitovať menej CO2. Zároveň si na svoje prišli aj dizajnéri, ktorí vďaka 3D tlači mohli jednoduchšie vytvoriť dokonalé krivky. Pravé uhly, zvlnené steny či reliéfne vzory sú vďaka 3D tlači omnoho jednoduchšie na výrobu. 

Ako to pri výstavbe vyzerá si môžete pozrieť v tomto videu: