Tím vedcov z univerzity v Louisville tvrdí, že sa im podarilo transformovať sójové škrupiny na funkčný materiál pre 3D tlač. Pomocou odpadu zo spracovania sóje dokázali regenerovať prírodné vlákna z trupov a vyvinúť kompozitný tlačový materiál pre rôzne priemyselné odvetvia. Tento výskumný projekt, ktorý získal finančné prostriedky vo výške 350 000 dolárov od organizácie United Soybean Board, by tak valorizoval jedno z najpestovanejších semien na svete, najmä v Spojených štátoch.

 

Trhu so sójou dominujú najmä USA, Brazília a Argentína. Spoločne tieto tri krajiny produkujú takmer 80% svetových sójových bôbov, teda viac ako 215 miliónov ton ročne. Sója sa spracováva na určité výrobky, ktoré samozrejme produkujú odpad. Len v USA sa ročne vyhodí až 8 miliónov sójových bôbov. A práve toto číslo sa rozhodol vo svoj prospech využiť výskumný tím. 

Vynašli spôsob, ako tieto škrupiny znova použiť, a tak zhodnotiť odpad a propagovať koncepciu obehového hospodárstva. Cirkulárna ekonomika je v 3D tlači čoraz populárnejšia, pretože čoraz viac spoločností hľadá ďalšie spôsoby, ako zlepšiť udržateľnosť tejto oblasti, ktorá je už známa produkciou menšieho množstva odpadu. 

Vedci najskôr premenia biomasu z trupu sóje na xylózu, nízkokalorický cukor vhodný pre diabetikov. Len čo je táto látka extrahovaná, vedci sa snažia regenerovať prírodné vlákna, ktoré sa použijú pri vývoji kompozitného 3D tlačového materiálu. Tieto vlákna by predstavovali asi 80% pôvodnej biomasy. Podľa popredných členov univerzity poľnohospodárstvo a poľnohospodárske spracovanie sú kľúčom k ekonomickému rozvoju a zamestnanosti v USA. Separácia xylózy a použitie vlákien sójového trupu pre kompozity z prírodných vlákien sú potenciálnymi príležitosťami na riešenie celosvetovej ekonomiky poľnohospodárstva, otázok výživy a materiálových potrieb z obnoviteľného zdroja. 

Tieto sójové vlákna môžu nahradiť uhlík alebo sklo, ktoré sa v súčasnosti bežne používa v priemysle výroby aditív, najmä na zníženie celkovej hmotnosti a zároveň na zvýšenie jej pevnosti. Tím vedcov verí, že sa im podarí vytvoriť životaschopný spôsob regenerácie vlákien, ich efektívnej integrácie do polymérnej matrice a výroby vlákien pre 3D tlač.