Čínsky startup Triastek získala dotáciu 15 miliónov na výrobu 3D tlačených liekov. Spoločnosť bola založená v čínskom Nankingu v roku 2015 so zámerom zlepšiť zdravotnú starostlivosť pomocou 3D technológii. Ich hlavným cieľom je spôsobiť revolúciu v dodávaní, vývoji a aj samotnej výrobe liekov. 

Začiatkom tohto roka bola jej technológia 3D tlače vybraná americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv ( FDA) ako rozvíjajúci sa technologický projekt. Triastek je prvou čínskou spoločnosťou, ktorá bola na takýto projekt vybraná. 

Ich plánom je vyrobiť novú platformu, ktorá im umožní vďaka 3D tlači hromadnú výrobu a dizajn liekov.

Zdravotnícky sektor a aditívna výroba tiež nie sú žiadnou novinkou. Inovácie v oblasti 3D tlače z titánových implantátov, vysoko presné anatomické modely pre chirurgické plánovanie, mikroboty schopné dodávať lieky do konkrétnych častí tela, prispôsobenie protetiky či dentálna starostlivosť ukázali, že revolúcia v zdravotníctve s pomocou aditívnej výroby je uskutočniteľná. 

Spoločnosť Triastek využíva technológiu 3D tlače, ktorá využíva nanášanie extrudovaním z taveniny, a následne mieša a ukladá materiály na výrobu tuhých liekov, ktoré sa dajú hromadne vyrábať. Pomocou tejto technológie môžu vedci riadiť umiestnenie, načasovanie a rýchlosť ukladania zložiek liečiva. Uvoľňovanie rôznych zložiek lieku je možné meniť a kombinovať, čím sa znižuje pravdepodobnosť negatívnych vedľajších účinkov. 

Medzi ich hlavné pôsobisko patrí výroba 3 hlavných druhov liekov. 

Generické lieky, ktoré sú používané na liečbu bežných chorôb. Medzi ne patrí napríklad inzulín na liečbu cukrovky či Lipitor na vysoký cholesterol. Ďalšou skupinou sú lieky na ojedinelé ochorenia. Sem patrí napríklad liek Anthrasil, ktorý je používaný na liečbu zriedkavo sa vyskytujúcich prípadov inhalácie Anthraxu. Tieto lieky však nie sú ziskové, pokiaľ nie sú dotované z dôvodu minimálneho dopytu. 

3D tlač má však výrazný potenciál znižiť náklady na výrobu týchto liekov. 

Treťou oblasťou, na ktorú sa spoločnosť zameriava sú systémy dodávania liekov. Vďaka technológiám 3D tlače je možné vytvárať systémy dodávania liekov so sofistikovanou architektúrou. Túto jedinečnú architektúru dávkovania tabliet tvorí jeden alebo viac oddielov, ktoré slúžia rôznym funkciám. Vedia ich napríklad prispôsobiť na moduláciu uvoľňovania aktívnych zložiek v konkrétnych, vopred určených časoch, režimoch a rýchlostiach. Kombinácia rôznych charakteristík uvoľňovania, ktorú umožňuje technológia aditívnej výroby, umožňuje vytvárať personalizované a jedinečné lieky.